Karjalaisten sankarivainajien tiedosto

Tähän tiedostoon on koottu perustiedot niistä viime sotien aikana sotatehtävissä olleista ja sodissa menehtyneistä, jotka kirkon- tai henkikirjojen mukaan kuollessaan olivat kirjoilla rajan taakse jääneessä Karjalassa. Tiedostoon kuuluvat myös ne menetetyssä Karjalassa syntyneet sotavainajat, jotka on haudattu luovutetun alueen hautausmaihin. Mukaan on pyritty myös ottamaan sodan takia nyky-Suomeen kirkonkirjansa muuttaneita kaatuneita, sikäli kun heistä on kyetty saamaan tietoja.
Olen pahoillani, jos käytössäni olleiden lähteiden virheellisyyden tai puutteiden takia tiedostoon on jäänyt kirjaamatta sinne kuuluvia sankarivainajia.

Kiitän lämpimästi kaikkia pitäjäseuroja saamastani tuesta ja avusta. Yhteistyö on ollut erittäin antoisaa.

Kiitän myös Sota-arkistoa ja ennen kaikkea maisteri Riitta Lentilää, jonka asiantuntemus, kannustus ja kritiikki ovat olleet korvaamattomana tukena työssäni

Helsinki 22.01.1998
Anna-Maija Ortamo-Närvä

Tärkeimmät lähteet